အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာ

by သွန်းသီရိတိုး
93 students
language

English Beginner Course-Introduction
မီးဖိုချောင်နှင့်ပတ်သတ်သော ဝေါဟာရများ
စာသင်ခန်းနှင့်ပတ်သတ်သော
Lesson (1)
Lesson (2)
Lesson (3)
Lesson (4)
Lesson (5)
Lesson (6)
Lesson (7)
Lesson (8)
Lesson (9)
Lesson (10)
Lesson (11)
Lesson (12)
Lesson (13)
Lesson (14)
Lesson (15)
Lesson (16)
Lesson (17)
Lesson (18)
Lesson (19)
Lesson (20)
အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံသင်တန်းလေးမှာ ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ -အခြေခံကစလို့ Pronunciation and phonetics -Grammar မှန်ကန်စေရန် lesson တစ်ခုချင်းစီရှင်းပြပေးထားခြင်း -(Parts of speech, noun, pronoun and object pronoun, verb, action verb, past tense, future tense, continuous tense, adjective, adverb, preposition, conjunctions & interjections, etc…) -Basic Sentence Structure (ဝါကျ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းပုံ) -Beginner Level နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Vocabularyများ -သင်ခန်းစာတိုင်းမှာ လေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့်ပါ တွဲဖက်ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်