ဒီဇိုင်နာမပုံ့

Teaches fashion designs and dressings!

Bio

Owner of My Favorite Fashion and Zoey Brand.

Ma Pont is one of Myanmar’s famous and experienced fashion designers. She started her career in 1994 and in 1999, launched her brand – My Favorite.

Her creations are commonly seen on top celebrities and artists; and are showcased in local and foreign fashion exhibitions. As an industry expert, she has been invited to judge in various fashion design contests. She is currently Joint Secretary of Myanmar Fashion Designer Group (MFDG).

ပို့ချမည့်သင်တန်းများ
-------------------
-စကပ်နဲ့ပတ်သတ်သော သင်ခန်းစာများ
-အင်္ကျီနဲ့ပတ်သတ်သော သင်ခန်းစာများ
-ဘောင်းဘီဒီဇိုင်း အမျိုးမျိုး
-ကလေးဝတ်အမျိုးမျိုး
-အသင့်ဝတ်အထည် ထုတ်လုပ်နည်း
-ရင်ခံအမျိုးမျိုး
-မြန်မာထိုင်မသိမ်း
-အနောက်တိုင်းဂါဝန်
-Draping Technique
-ရေကူးဝတ်စုံ နှင့် အင်္ကျီ ဘောင်းဘီ တစ်ဆက်ထဲဒီဇိုင်း
-ဂျာကင်နှင့် ကုတ်အင်္ကျီ
-လက်ထိုးပန်း
-ဆေးဆိုးနည်းအမျိုးမျိုး
-စီကွင့်၊ ခရစ်စတယ်နှင့် ပုတီးစေ့ ထိုးနည်းအမျိုးမျိုး
-ဦးထုတ် ပတ်တန်ညှပ်နည်း၊ ချုပ်နည်း
-အိတ် ပတ်တန်ညှပ်နည်း၊ ချုပ်နည်း


About Us

We offer the best courses to share the real-life industrial experiences.

Email : [email protected]

Phone : 09894114092

©2021 ThinKyar. All rights reserved.